1.      Maj 2017 - wsparcie finansowe na nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie Nocny Maraton matematyczno - przyrodniczy dla klas 4 – 6 SP i 1-3 gimnazjum

2.      Maj 2017 – wsparcie finansowe na nagrody dla uczniów klas 1-3 SP uczestnictwo w konkursie Pluszowego misia

3.      Maj 2017 – wsparcie finansowe na nagrody dla uczniów w konkursie Czytelniczym

4.      Czerwiec 2017 - wsparcie finansowe Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Kwiecień 2015 - Próba pozyskania funduszy  „PZU z Kulturą”, niestety nasz wniosek został odrzucony.
 2. 1 czerwca 2015 – w naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia z robotyki, które uzyskały wsparcie finansowe naszego koła.
 3. Czerwiec 2015 - nasze koło wsparło finansowa po raz kolejny szkolny klub wolontariusza.
 4. Sierpień 2015 – dofinansowanie przejazdu autokaru do Lipia, nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych.
 5. Listopad 2015 – zakupiliśmy słodki upominek dla naszych uczniów „ Złote Monety”.
 6. Listopad 2015 – dofinansowanie przejazdu autokaru do Szczecina „ Miasto Nauki”.

Wnioski

Koło TPD nie istniało by, gdyby nie ścisła współpraca, członków naszego koła oraz wychowawców poszczególnych klas, od których życzliwości i zaangażowania zależą efekty naszej działalności.

Dziękujemy również cichym ofiarodawcą za życzliwe wsparcie w formie pieniężnej naszej działalności oraz indywidualnym rodzicom i nauczycielom za datki pieniężne. Ponadto dziękujemy Panu Grzegorzowi Jastrzębskiemu za informowanie opinii publicznej o wynikach pracy szkolnego Koła TPD na stronie internetowej szkoły.

Z działalności szkolnego Koła TPD wynikają nie tylko korzyści duchowe i materialne podejmowane z myślą o naszych uczniach. Aktywne uczestnictwo w pracy koła integrowało samych jego członków, budując między nimi więzi, rozwijając empatię i wrażliwość na krzywdę innych. Atmosfera spotkań młodzieży utwierdzała ją w sensowności wspólnych działań oraz kształtowała przynależność do grupy rówieśniczej.

 Opiekunowie koła

Pani: Jowita Niewiarowska, Żaneta Nawrocka

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół w Gardnie zaczęło funkcjonować  17. kwietnia 2013 r. Od samego początku naszej działalności, rzetelnie realizujemy działania, które są zawarte w statucie. Ze względu na fakt, że naszą opieką musimy otoczyć bardzo liczną grupę dzieci poszukujemy różnych możliwości finansowania naszych przedsięwzięć. Ideą przewodnią naszej pracy jest jak najwcześniejsze wykorzystanie naturalnej ciekawości dziecka do nowych zjawisk. Uwzględnienie potrzeb dziecka zapewniające właściwe podmiotowe relacje w grupie, dobre samopoczucie w szkole, wzmacnianie motywacji do nauki oraz wyrównywanie startu i szans życiowych. Przedstawiamy poniżej działania naszej szkoły, które były wspierane przez nas merytorycznie i finansowo:

 

 • wyjazd do Teatru Pleciuga w Szczecinie dla klas IV - V szkoły podstawowej na przedstawienie "Pipi pończoszarka";
 • wyjazd  wolontariuszy do Przelewic;
 • wycieczki do Warszawy dla gimnazjum;
 • współpraca z partnerem niemieckim, wyjazd dla uczniów szkoły podstawowej do Niemiec, projekt "Ogród Farbiarza";
 • współfinansowanie razem z Gaz Systemem projektu "Ogród przyjazny owadom", w których uczestniczą gimnazjaliści;

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają duchowo i finansowo.


Dobroć jest cichym czynieniem tego,
o czym inni głośno mówią.
[ Friedl Beutelrock ]

Od połowy grudnia 2013 Zespół Szkół w Gardnie - Szkoła Podstawowa uczestniczy w akcji Akademia Czystych Rąk. Szkoła otrzymała nalepki jak prawidłowo powinniśmy myć dłonie (na dole umieszczony plakat). Również mydła firmy Carex, które są rozdane do przedszkola, zerówki i toaletach oraz klasach w których są umywalki. Na lekcjach wychowawczych w klasach IV - VI oraz w klasach III uczniowie będą rozwiązywać krzyżówki i zdobywać wiedzę o higienie rąk. Uczniowie klas szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konkursie "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?" do wygrania atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

 

Zespół Szkół w Gardnie nawiązał współpracę ze schroniskiem młodzieżowym w Ueckermünde przez co młodym ludziom została stworzona okazja do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z sąsiedniego kraju, kręgu kulturowego i społecznego. Uczniowie naszej szkoły byli gośćmi wyżej wymienionego schroniska i wraz z uczniami ze szkoły niemieckiej realizowali projekt o bajecznej nazwie "Ogród Farbiarza". Pracy schroniska młodzieżowego w Ueckermünde  od wielu lat przyświeca idea krzewienia działań o charakterze proekologicznym. Ta ważna inicjatywa wiąże się z faktem, że obecne dziesięciolecie 2005-2014 ogłoszone zostało przez ONZ mianem dekady propagującej oświatę proekologiczną.

 

 

 

Czytaj więcej: Ogród Farbiarza Polsko-Niemiecki Tydzień Ekologii

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com