W tym roku szkolnym dzieci z oddziałów przedszkolnych wspólnie z klasami 1-3 biorą udział w międzynarodowym projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – którego autorką jest Aneta Konefał.

 

Na projekt składa się 6 modułów:
1.Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
2.Mały Miś uczy samodzielności
3.100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!
4.Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
5.Kuferek Kreatywności Małego Misia
6.Misiowe aktywności sportowe

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa w całej Polsce oraz zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom.

Cele szczegółowe projektu: -  tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,- wprowadzenie dziecka w świat literatury, - budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, - promocja przedszkola,- rozwijanie współpracy między nauczycielami.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com