SuperKoderzyNasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!
#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.

 

 

 

Celami programu jest:

1.budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych uczniów szkół podstawowych w wieku od 9 do 14 lat – poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania i zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,

2.podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych nauczycieli biorących udział w Programie, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych związanych z nowymi technologiami - poprzez dostęp do szkoleń i materiałów dydaktycznych

3.pogłębianie wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej oraz rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej, poprzez wspólne wykonywanie zadań w ramach realizowanej ścieżki edukacyjnej wybranej przez szkołę z oferty przedstawionej przez Organizatora Programu

W ramach projektu uczniowie będą programować z pomocą ozobotów i poznawać Polskę. Zajęcia pozwolą uczniom na uporządkowanie najważniejszych informacji na temat położenia geograficznego Polski, również w Europie. Uczniowie utrwalą rozpoznawanie konturu mapy Polski i wskazywania 4 głównych kierunków świata. Pozwolą uczniom na uporządkowa­nie wszystkich najważniejszych informacji na temat Wisły, Odry i Warty.

Zajęcia dotyczące Gniezna, czyli pierwszej stolicy Polski. Przybliżą one uczniom położenie Gniezna, najważniejsze miejsca i ramy czasowe, kiedy to miasto pełniło rolę najważniejszego ośrodka w Polsce.

Zajęcia dotyczące Krakowa, czyli drugiej stolicy Polski. Warto przybliżyć dzieciom położenie Krakowa, najważniejsze miejsca i ramy czasowe, kiedy to miasto pełni­ło rolę stolicy Polski.

Zajęcia o największym mieście w naszym kraju i obecnej stolicy Polski. Podczas ich realizacji wykorzystane zostaną maty oraz kolorowe kubeczki (pomoce do kodowania bez komputera). Uczniowie utrwalą także informacje o dwóch innych omawianych miastach (Gniezno, Kraków) oraz kierunki świata.

Podczas ostatnich zajęć z tej serii uczniowie poznają aplikację na urządzenia mobilne: ScratchJr. oraz Scratch online. Pozwala ona w prosty sposób projektować mini-gry poprzez układanie sekwencji bloczków reprezentujących kod.

Zajęcia odbywają się na lekcjach informatyki w klasie 2, 4a i 5a przez p. J. Niewiarowską i J. Opaczyńską

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com