Szkolne Koło LOP skupia młodzież klas czwartych i piątych.

Członkiem LOP może zostać każdy uczeń Gimnazjum, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska.

 

Członek LOP:

- Nie niszczy przyrody i innych od jej niszczenia odwodzi

- Przestrzega praw i zarządzeń dotyczących ochrony środowiska

- Uczestniczy w zebraniach i akcjach inicjowanych przez SK LOP np. konkursach, pracach społecznie użytecznych

- Zawsze przyjmuje postawę godną rzecznika i działacza ochrony środowiska naturalnego

- Uczestniczy w pracach pielęgnacyjnych przy szkole, zbieraniu karmy dla zwierząt,

- Interesuje się przyrodą i innymi naukami przyrodniczymi

- Pogłębia swoją wiedzę o środowisku nie tylko w toku nauki szkolnej, lecz także poza obowiązującym programem

nauczania

- Zapoznaje się i gromadzi odpowiednią literaturę specjalistyczną, fotografie, pocztówki, rysunki, notatki

- Bierze udział w różnych zajęciach terenowych

- Zna najważniejsze fakty z historii, cele oraz zadania LOP

- Odpowiednio się zachowuje w czasie wycieczek przyrodniczych

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com