ZAŁOŻENIA KONKURSU SUPER KLASA

                                                                   2017/2018

  1. Konkurs dotyczy klas 1-7 Szkoły Podstawowej i 2-3 Gimnazjum .
  2. Konkurs trwa od września 2017r.  do kwietnia 2018 r.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 r. podczas apelu podsumowującego konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/18.
  4. Bieżące wyniki będą podawane co 2-3 miesiące, w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń.
  5. W realizację zadań zaangażowana jest cała klasa wraz z wychowawcą
  6. Nagrodą za I miejsce jest puchar (przechodni) oraz nagroda pieniężna. Miejsca  II i III nagrodzone zostaną dyplomami.

                                                                            CELE KONKURSU

Celem tego konkursu jest wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o:

-          aktywny udział w życiu szkoły i promowanie pozytywnych postaw,

-          kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

-          budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,

-          podnoszenie jakości pracy szkoły.

-          Wzbogacenie i urozmaicenie życia szkoły

-          Integrowanie zespołów klasowych

-          Uczenie wrażliwości na potrzeby innych,  kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących

                                                                         ZADANIA DO REALZACJI

Wrzesień: Plakat „ Sprzątanie świata” ( klasa wymyśla hasło dot. tematu, technika plakatu dowolna) Termin wykonania: 28.09.2017 r.

Październik :  Dary jesieni – wykonanie stroika

Termin wykonania:  do 25.10.2017 r.

Listopad: Zbiórka karmy dla zwierząt z gryfińskiego kojca.

Termin zbiórki:  do 24.11.2017 r.

- Dzień pluszowego misia, liczymy misie w klasie( każdy uczeń z misiem na ławce)

Termin zadania: 24.11.2017 r.

Grudzień:

- konkurs na najpiękniejszą dekorację klasy, wystrój świąteczny, choinka, ozdoby itp.  Termin wykonania: do 18.12.2017 r.

- szkoła pełna Mikołajów, każda klasa przychodzi w czapkach Mikołaja . Termin zadania: 6.12.2017 r.

Luty: Plakat: „ Odzyskanie niepodległości przez Polskę”  - Realizacja programu” 10 kroków do niepodległej” ( forma, technika plakatu dowolna) Termin wykonania: do  23.02.2018 r.

Marzec: 

-Konkurs na najciekawszą wiosenną dekorację klas. Termin wykonania: do 21.03.2018 r.

-  wykonanie ozdoby świątecznej – stroik wielkanocny. Termin wykonania:  do 23.03.2018 r.

Kwiecień:  „ Moja klasa, mój wychowawca” – prezentacja klasy w ciekawy sposób(zdjęcie, plakat) Termin wykonania: do 27.04.2018 r. 

Niewykonanie zadania na bieżący miesiąc równoznaczne jest z uzyskaniem 0 pkt. Prace po terminie nie będą przyjmowane.

Oprócz zadań oceniane będą:

  1. ZACHOWANIE

Ocena wzorowa: 3 p. każdy uczeń

Ocena bardzo dobra: 2 p. każdy uczeń

Ocena dobra: 1 p. każdy uczeń

  1. FREKWENCJA

75 % - 80 % - 5 p.

85 %- 90 % - 10 p.

91 %- 95% - 20 p.

96% i więcej – 30 p.

  1. CZYTELNICTWO
  2. WOLONTARIAT ( 5 pkt. Za każdego wolontariusza w klasie)
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com