W grudniu realizujemy KROK PIERWSZY, który ma związek ze 150. rocznicą urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – jednej z najważniejszych postaci historii Polski, bez którego dziś nie wyobrażamy sobie odtworzenia państwowości polskiej w 1918 roku po 123 latach niewoli.

Rok 2017 ogłoszony został ROKIEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, z tej też okazji przygotowana została gazetka dotycząca życia Marszałka - „Człowiek, który dał nam wolność”

Czytaj więcej: Józef Piłsudski

13 grudnia uczniowie wzięli udział w konkursie „Moja mała i duża Ojczyzna”, podczas którego uczestnicy rozwiązywali test dotyczący znajomości zasad funkcjonowania i historii Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na „małą Ojczyznę” – gminę, powiat, województwo. Dwa dni później – 15 grudnia – odbył się konkurs dotyczący życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie „Polskie Symbole Narodowe”.

Czytaj więcej: Konkursy

portret

 

05.12.1867 - urodził się w Zułowie niedaleko Wilna w rodzinie szlacheckiej, Józefa i Marii, posiadał dziewięcioro rodzeństwa,

1877 - rozpoczął naukę w I Gimnazjum Wileńskim, wraz z bratem Bronisławem rozpoczął działalność konspiracyjną w organizacjach niepodległościowych,

1885 - rozpoczął studia na wydziale medycznym uniwersytetu w Charkowie, dalsza aktywna działalność w organizacjach studenckich,

22.03.1887 - aresztowany za współudział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III, z wyrokiem 5-ciu lat został zesłany na Sybir,

01.07.1892 - po powrocie z zesłania do Wilna, włączył się aktywnie w nurt ruchu socjalistycznego w różnych organizacjach, był przekonany o konieczności walk
o niepodległą ojczyznę,

15.07.1899 - ślub z Marią z Kroplewskich Juszkiewiczową we wsi Paproć Duża,

21.02.1900 - aresztowany wraz z żoną podczas drukowania pism, więziony w Cytadeli Warszawskiej, a następnie w szpitalu w Petersburgu skąd uciekł w maju 1901,

1904 - pobyt w Japonii, nawiązanie sojuszy w celu otworzenia polskich oddziałów, pozyskanie broni i pieniędzy, w kraju powstały oddziały zbrojne dokonujące ataków na carskich dygnitarzy i pieniądze,

1910 - w wyniku kontaktów z wywiadem Austro - Węgierskim uzyskał zgodę na utworzenie i działalność związków, strzeleckich "Strzelca",

1912- został Komendantem Głównym Związku Walki Czynnej (ZWC),

Czytaj więcej: KALENDARIUM ŻYCIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com