Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). W myśl § 18 tego rozporządzenia oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Ponadto dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.

Załączniki:
Download this file (uchwala.pdf)Uchwała Rady Miiejskiej w Gryfinie[w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino]

Czytaj więcej: Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Gardnie

UWAGA RODZICE!

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Gardnie na rok szkolny 2017/2018.

Załączniki:
Download this file (info.pdf)Informacja[dla rodziców]
Download this file (postepowanie.pdf)Informacja[o postępowaniu rekrutacyjnym]
Download this file (terminy.pdf)Terminy[harmonogram czynności]
Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej]
Download this file (zal2.pdf)Załącznik nr 2[zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej]
Download this file (zal3.pdf)Załącznik nr 3[potwiedzenie woli zapisu dziecka]

Zapytanie ofertowe

(dotyczące zamówienia pomocy dydaktycznych)

1. Zamawiający: Zespół Szkół w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

3. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej i środków opatrunkowych”.

Szczegóły w załączniku:

Załączniki:
Download this file (zapytanie2.pdf)Zapytanie ofertowe[Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej i środków opatrunkowych.]

Zapytanie ofertowe

(dotyczące zamówienia monitoringu szkolnego)

1. Zamawiający: Zespół Szkół w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

3. Nazwa zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu do monitoringu szkolnego”.

Szczegóły w załączniku:

Załączniki:
Download this file (zapytanie.pdf)Zapytanie ofertowe[Zakup, dostawa i montaż sprzętu do monitoringu szkolnego.]
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com