Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). W myśl § 18 tego rozporządzenia oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Ponadto dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.

 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z art. 14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

W związku z powyższym podjęto uchwałę nr XXXVI/344/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Wyżej wymienioną uchwałę zawiera załącznik. Uchwała nr XXXVI/344/17 Rady Miejskiej będzie realizowana od 1 września 2017 r.

Załączniki:
Download this file (uchwala.pdf)Uchwała Rady Miiejskiej w Gryfinie[w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino]
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com