Zmiana zasad ubezpieczenia uczniów

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów/dzieci. Także Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i jaką ofertę ubezpieczenia wybrać.

Dla tych Państwa, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem swojego dziecka (NNW), a nie mają czasu na poszukiwanie ofert, Rada Rodziców przedstawia przykładową ofertę.(zakładka Szkoła/Rada Rodziców).


 

Załączniki:
Download this file (CCE20181211_0003.pdf)Klauzula informacyjna[o przetwarzaniu danych]

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Szkoła Podstawowa w Gardnie, ul. Niepodległości 1.

Czytaj więcej: RODO - informacja

Załączniki:
Download this file (rozpoczecie.pdf)Rozpoczęcie roku szkolnego[2019 / 2020]
Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[dni adaptacyjne]
Załączniki:
Download this file (dowozy.pdf)Kursy w dniu 2 września[rozpoczęcie roku szkolnego]
Załączniki:
Download this file (harmonogram19.pdf)Dowozy i odwozy[19 czerwca ]
Załączniki:
Download this file (harmonogram18.pdf)Dowozy i odwozy[18 czerwca]
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com