LOGO podstawowe GMINY GRYFINOKomunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania

w Szkole Podstawowej w Gardnie

 

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole w okresie od 13 października 2020 r. do 19 października 2020 r.

Zawieszone zostają zajęcia w trybie tradycyjnym oddziału IIb. W dniach od 13 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r. zajęcia w oddziale IIb będą odbywać się w systemie nauki zdalnej.

Pozostali uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły.

Powyższe działania są podyktowane koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły.

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

Poniżej znajduje się instrukcja usprawiedliwiania nieobecności za pomocą e-dziennika.
Pierwszy punkt dotyczy administratora, tę część pomijamy.

Na dole pierwszej strony rozpoczyna się instrukcja dla rodzica.
Proszę się z nią zapoznać i stosować przy usprawiedliwianiu nieobecności swoich dzieci.
Usprawiedliwień nie przesyłamy w formie wiadomości w e-dzienniku.

W połowie trzeciej strony zaczyna się instrukcja dla wychowawcy klasy dotycząca zatwierdzania usprawiedliwień przesłanych przez rodziców.

 

 

Załączniki:
Download this file (UMOWA UŻYCZENIA 2.pdf)Umowa użyczenia podręczników[treść umowy]
Download this file (UMOWA UŻYCZENIA.pdf)Umowa użyczenia podręczników[podpisy rodziców]
Download this file (ZARZĄDZENIE nr  1.pdf)Zarządzenie nr 1[warunki korzystania z bezpłatnych podręczników ]
Download this file (Zostałem poinformowany przez wychowawcę klasy.pdf)Potwierdzenie informacji o zarzadzeniu[przez rodziców]

 

 

bus 2028647 640

Załączniki:
Download this file (GABLOTA CAŁY ROK3.pdf)Harmonogram dowozów[rok szkolny 2020/2021]

 

 

Załączniki:
Download this file (Procedury zapewniania bezpieczeństw1.pdf)Procedury zapewniania bezpieczeństwa[w związku z wystąpieniem epidemii]

 

 

Załączniki:
Download this file (regulamin-korzystania-z-dziennika.pdf)Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego[w Szkole Podstawowej w Gardnie]

Uwaga!

 

Od 1 września 2020 r. w godzinach 6.45 – 8.30 rodzicom przywożącym dzieci / uczniów do placówki zostaje udostępniony parking przy szkole od strony osiedla.

Rodzice korzystający z tej formy dowozu dzieci do placówki zobowiązani są do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń pracowników szkoły.

 

 

Plakat stomatologiczny 2018

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com