Celem głównym zajęć rewalidacyjnych jest:

 • wspomaganie całościowego rozwoju ucznia;
 • wszechstronny, maksymalny rozwój możliwości psychofizycznych;
 • usprawnianie i  korygowanie zaburzeń;
 • kompensowanie istniejących deficytów biologicznych i rozwojowych;
 • wzmacnianie i uświadamianie mocnych stron ucznia.

 

Praca z każdym uczniem jest zróżnicowana i oparta o Indywidualny Program Rewalidacji,

który zawiera m.in.:

 • rozwijanie procesów poznawczych;
 • usprawnianie manualne, grafomotoryczne;
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej;
 • usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej;
 • ćwiczenie umiejętności komunikowania się;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego;
 • ćwiczenie wielu jeszcze innych umiejętności…

„Nadzieja jest radykalnym protestem przeciwko wyznaczaniu granic wszelkim możliwościom” J

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com