Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą uczęszczać uczniowie klas 0SP - 3G zdiagnozowani w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

 

Uczniowie z klas od 4 sp - 3 gimnazjum mają możliwość uczęszczania do grup dyslektycznych. W wykonywanych przez uczniów ćwiczeniach i zadaniach uwzględniane są specyficzne potrzeby każdego ucznia. Tempo pracy również dostosowane jest do jego możliwości. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w niezbędne przybory i pomoce dydaktyczne, w grupach nieprzekraczających 5 osób i trwają 60 minut.

 

Zajęcia prowadzi pani Joanna Opaczyńska.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com