Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą uczęszczać uczniowie klas 0SP - 3G zdiagnozowani w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek ucznia, rodzica lub wychowawcy za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

Czytaj więcej: Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

  • Przesiewowe badanie mowy u dzieci z grup zerowych i uczniów klas I - IV;
  • Diagnoza wad wymowy ;

Czytaj więcej: Logopeda

Celem głównym zajęć rewalidacyjnych jest:

  • wspomaganie całościowego rozwoju ucznia;
  • wszechstronny, maksymalny rozwój możliwości psychofizycznych;

Czytaj więcej: Zajęcia rewalidacyjne

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com