1. Od 25 marca 2020 r. rozpoczyna się realizacja podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów.
 2. Podstawowym narzędziem kontaktu z nauczycielami jest dziennik elektroniczny.
 3. Nauczyciel, realizując naukę na odległość, może korzystać z e-dziennika oraz innych narzędzi zalecanych przez MEN, np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl, Messenger, Skype, poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły.
 4. W pracy z uczniami nauczyciele będą wykorzystywać różne metody/ narzędzia, np. pracę z podręcznikiem, projekt edukacyjny, doświadczenia i eksperymenty, karty pracy, rysunki.
 5. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą maksymalnie spędzać dziennie przed monitorem lub telewizorem około 60 minut.
 6. Codziennie do godz. 9.00 – wszyscy nauczyciele udostępnią uczniom materiały
  do nauki na dany dzień. Określą termin ich wykonania oraz sposób weryfikacji
  i oceny pracy uczniów.
 7. Weryfikacja, o której mowa w punkcie 6., może nastąpić, np. poprzez odesłanie zdjęcia pracy, jej skanu, wypełnionej karty pracy lub informację zwrotną w dzienniku elektronicznym.
 8. Nauczyciel ustali z uczniami/ opiekunami godziny konsultacji, w czasie których będzie dostępny dla ucznia/ opiekuna, służył pomocą, wskazówkami do wykonania zadań, tłumaczył treści. Podstawowym narzędziem do komunikacji jest e-dziennik.
 9. Korespondencja ucznia i opiekuna z nauczycielami może stanowić dokumentację przebiegu nauczania.
 10. Ocenianie odbywa się według ogólnych zasad określonych w WSO. W dzienniku elektronicznym w opisie oceny znajdzie się oznaczenie „zn” – zdalne nauczanie.

Koordynatorem nauki na odległość jest wychowawca klasy / opiekun grupy.

koronawirus

RODO - informacja

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej szkoły w związku wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

UONET zaloguj sie

 

UONET obejrzyj filmy

 

UONET dostep do edziennika

 

Telefony zaufania

                  codeweek mbank urząd marszałkowski urząd marszałkowski1  

 logo ignacy              LOGO WMF GORNE MALE   images

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com