1. Od 25 marca 2020 r. rozpoczyna się realizacja podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów.
 2. Podstawowym narzędziem kontaktu z nauczycielami jest dziennik elektroniczny.
 3. Nauczyciel, realizując naukę na odległość, może korzystać z e-dziennika oraz innych narzędzi zalecanych przez MEN, np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl, Messenger, Skype, poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły.
 4. W pracy z uczniami nauczyciele będą wykorzystywać różne metody/ narzędzia, np. pracę z podręcznikiem, projekt edukacyjny, doświadczenia i eksperymenty, karty pracy, rysunki.
 5. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą maksymalnie spędzać dziennie przed monitorem lub telewizorem około 60 minut.
 6. Codziennie do godz. 9.00 – wszyscy nauczyciele udostępnią uczniom materiały
  do nauki na dany dzień. Określą termin ich wykonania oraz sposób weryfikacji
  i oceny pracy uczniów.
 7. Weryfikacja, o której mowa w punkcie 6., może nastąpić, np. poprzez odesłanie zdjęcia pracy, jej skanu, wypełnionej karty pracy lub informację zwrotną w dzienniku elektronicznym.
 8. Nauczyciel ustali z uczniami/ opiekunami godziny konsultacji, w czasie których będzie dostępny dla ucznia/ opiekuna, służył pomocą, wskazówkami do wykonania zadań, tłumaczył treści. Podstawowym narzędziem do komunikacji jest e-dziennik.
 9. Korespondencja ucznia i opiekuna z nauczycielami może stanowić dokumentację przebiegu nauczania.
 10. Ocenianie odbywa się według ogólnych zasad określonych w WSO. W dzienniku elektronicznym w opisie oceny znajdzie się oznaczenie „zn” – zdalne nauczanie.

Koordynatorem nauki na odległość jest wychowawca klasy / opiekun grupy.

Rodzicu:

 1. Pomóż swemu dziecku przygotować właściwe stanowisko pracy/ nauki.

Musi być ono wygodne i zapewniać szybki dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, np. książek, zeszytów, komputera. Należy zadbać, by nikt w tym czasie dziecku nie przeszkadzał.

 1. 2.Zadbaj, by dziecko nie pracowało w trybie ciągłym.

Nich robi sobie przerwy. Nie mogą być one jednak zbyt długie, ponieważ będzie mu trudno wrócić do nauki i wykonywania zadań przesłanych przez nauczycieli.

Czytaj więcej: Informacja dla rodziców dotycząca zasad pracy zdalnej w domu

prawidlowa pozycja w trakcie 63409

 

Czytaj więcej: Prawidłowa pozycja w trakcie pracy z komputerem

Okres do 10 kwietnia br. nie jest czasem wolnym od nauki. Nauczyciele ze wszystkich przedmiotów prześlą Wam zadania poprzez dziennik elektroniczny. W związku z tym, proszę na bieżąco śledzić pojawiające się informacje. Wykonanie zadań zostanie zweryfikowane przez Waszych nauczycieli. Wykorzystajcie ten czas efektywnie - nadrabiając zaległości, utrwalając omówione zagadnienia z różnych przedmiotów. Czytajcie lektury, poszerzajcie swoją wiedzę, korzystając ze stron internetowych i innych źródeł informacji. Możecie korzystać m.in. z platformy MEN epodreczniki.pl. Ósmoklasiści, dla Was to czas intensywnych powtórek i wytężonej pracy przed egzaminem. Wykorzystajcie go jak najlepiej. Pamiętajcie, nauczyciele są do Waszej dyspozycji. W razie wątpliwości lub pytań możecie się z nimi kontaktować poprzez e-dziennik.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania naszej placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

 

NAUCZANIE ZDALNE

 

Klasy 4 - 8

O czym powinni pamiętać:

Uczniowie

Czytaj więcej: UWAGA! WAŻNA WIADOMOŚĆ!

Rodzicu

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.

Czytaj więcej: Edukacja wczesnoszkolna

Rodzicu

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Czytaj więcej: Wychowanie przedszkolne

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com