Od poniedziałku – 22 marca 2021 r. – zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1 – 3. Jednocześnie do 11 kwietnia br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8 .

Szczegółowy plan zajęć dla uczniów klas 1-3 zostanie przekazany przez wychowawców poszczególnych oddziałów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Świetlica szkolna dostępna będzie dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

 

 

 

 

Rodzicu:

 1. Pomóż swemu dziecku przygotować właściwe stanowisko pracy/ nauki.

Musi być ono wygodne i zapewniać szybki dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, np. książek, zeszytów, komputera. Należy zadbać, by nikt w tym czasie dziecku nie przeszkadzał.

 1. 2.Zadbaj, by dziecko nie pracowało w trybie ciągłym.

Nich robi sobie przerwy. Nie mogą być one jednak zbyt długie, ponieważ będzie mu trudno wrócić do nauki i wykonywania zadań przesłanych przez nauczycieli.

Czytaj więcej: Informacja dla rodziców dotycząca zasad pracy zdalnej w domu

prawidlowa pozycja w trakcie 63409

 

Czytaj więcej: Prawidłowa pozycja w trakcie pracy z komputerem

 

NAUCZANIE ZDALNE

 

Klasy 4 - 8

O czym powinni pamiętać:

Uczniowie

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
  z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Czytaj więcej: UWAGA! WAŻNA WIADOMOŚĆ!

Rodzicu

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.

Czytaj więcej: Edukacja wczesnoszkolna

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com