Obecnie

23 czerwca zaczęły się wakacje, które potrwają w tym roku wyjatkowo długo. Do szkoły wracamy w poniedziałek 4 września. Wcześniej, 29 sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe.

Ankieta dla rodziców

Uprzejmie prosimy rodziców o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy postaw wobec alkoholu, narkotyków, papierosów, dostępności substancji psychoaktywnych w środowisku lokalnym, uzależnień, zjawiska przemocy, wychowania dzieci, spędzania wolnego czasu.

male103Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w naszej szkole prowadzi wiele akcji takich jak "Góra grosza", "Nakrętkomania", "Akcja Znicz". Organizuje imprezy szkolne z okazji "Dnia Chłopaka", "Dnia Płuszowego Misia", bal karnawałowy i wiele innych.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Gardnie

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). W myśl § 18 tego rozporządzenia oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Ponadto dyrektor szkoły powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.

Załączniki:
Download this file (uchwala.pdf)Uchwała Rady Miiejskiej w Gryfinie[w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino]

Program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

logo

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

UWAGA RODZICE!

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gardnie na rok szkolny 2017/2018.

Załączniki:
Download this file (terminy.pdf)Terminy[harmonogram czynności]
Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[o przyjęcie do oddziału przedszkolnego]
Download this file (zal_2.pdf)Potwierdzenie woli[zapisu dziecka]
Download this file (zasady.pdf)Zasady rekrutacji[do oddziału przedszkolnego]

Rekrutacja do klasy pierwszej

UWAGA RODZICE!

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Gardnie na rok szkolny 2017/2018.

Załączniki:
Download this file (info.pdf)Informacja[dla rodziców]
Download this file (postepowanie.pdf)Informacja[o postępowaniu rekrutacyjnym]
Download this file (terminy.pdf)Terminy[harmonogram czynności]
Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej]
Download this file (zal2.pdf)Załącznik nr 2[zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej]
Download this file (zal3.pdf)Załącznik nr 3[potwiedzenie woli zapisu dziecka]

Cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna

W dniu 17 maja 2017 r. odbyło się szkolenie w Zespole Szkół w Gardnie dla nauczycieli i rodziców na temat „Cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna”. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  w Gryfinie: pan Rafał Lidak, pan Roman Krysiak oraz pan Bogusław Iwko.

Poznajemy zawody

20 kwietnia 2017 r.  uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w warsztatach na temat „Wady i zalety zawodów. Poznajemy zawody”. Warsztaty prowadziła pani Aneta Janiszyn z MCDZ ze Szczecina.

Anita Nowak

Puszcza Bukowa łączy pokolenia

8 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sadzenia lasu na terenie Nadleśnictwa Gryfino (Puszcza Bukowa). Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę”, organizowanej przez Lasy Państwowe.

Spotkanie ze strażakami

W dniu 6 kwietnia 2017 r uczniowie klasy IV wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było wypalania traw oraz znajomość numerów alarmowych.

   Anita Nowak

Pedagog szkolny

Targi szkół

31 marca 2017r. uczniowie III klas Gimnazjum mieli okazję zapoznać się z ofertą dwudziestu czterech przedstawicieli  szkół ponadgimnazjalnych: Licea Ogólnokształcące, Technika  Zawodowe, Szkoły Branżowe I stopnia. Uczniowie wzięli foldery i ulotki aby jeszcze raz przemyśleć swoje wybory razem z rodzicami.

Anita Nowak

Pedagog szkolny

Powitanie wiosny

21 marca przywitaliśmy wiosnę!!! Z tej okazji uczniowie z  LOP i SU  zaprezentowali pokaz mody ekologicznej. Po pokazie odbył się konkurs na najładniejszy wiosenny korowód klas. Klasy oceniane były przez jury, a zwyciężyły  klasy 5a wych. Ewa Mular oraz klasa IIag wych Małgorzata Zawierucha. Gratulujemy!!! 

Warsztaty z przedstawicielami KPP

W dniu 1 marca 2017 r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum wzięli udział w warsztatach z przedstawicielami KPP w Gryfinie panem Michałem Zaniewskim i panem Rafałem Lidakiem. Warsztaty dotyczyły uzależnień. Uczniowie dowiedzieli się o ryzykownych  zachowaniach oraz jakie mogą być konsekwencje tych zachowań.

Anita Nowak
pedagog szkolny

Półkolonia - doświadczenia chemiczne

Dzieci miały możliwość zobaczyć ciekawe doświadczenia chemiczne zaprezentowane przez uczniów Gimnazjum uczęszczających na koło chemiczne prowadzone przez panią Annę Kwaśnicę z Zespołu Szkół w Gardnie. 

 

Półkolonia - "Ciuchcia na fali"

Wyjazd do Szczecina na „Ciuchcię na fali”. Dzieci miały możliwość zobaczenia makiet kolejek, latarni morskich oraz stacje kolejowe z różnych czasów. Każdy przejechał się mini koleją, sterował pociągiem  oraz  obejrzał film w 3D na temat  pracy na kolei.

Bal karnawałowy

8 lutego 2017 r.  dla klas 4-6 i gimnazjum w godzinach popołudniowych odbył się "Bal karnawałowy". Odbyły się liczne zabawy i konkursy, a atrakcją wieczoru był wybór króla i królowej balu. 

Podsumowanie pracy LOP w I półroczu 2016/2017

Szkolne koło LOP skupia obecnie 20 członków (10 uczniów szkoły podstawowej i 10 gimnazjalistów). Nasze działania w I semestrze obejmowały m.in. prace pielęgnacyjne w szkolnym ogrodzie, pielęgnację zwierząt szkolnych oraz roślin doniczkowych oraz dokarmianie ptaków w okresie zimowym. Wyznając zasadę, że wiedzę najlepiej zdobywa się poprzez doświadczenie i zabawę organizowaliśmy liczne pokazy doświadczalne, gry, zabawy oraz konkursy o tematyce przyrodniczej.

Wizyta w ZSP nr 2 Gryfinie

Uczniowie trzecich klas gimnazjum w dniu 7 lutego 2017 r. pojechali do ZSP na ul. Łużyckiej gdzie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami gryfińskich firm. Uczniowie uzyskali informacje na temat możliwości zatrudnienia oraz warunków pracy. Uczniowie obejrzeli szkołę oraz internat, a także wzięli udział w otwartych lekcjach.

Anita Nowak

Strona 1 z 3

logo       bip logo pomn1 grad      logo cke    images  logotyp mk1 l2  8db3   logo kangourou

Telefony zaufania

Zebrania rodziców

  • 14 września 2016 r.
  • 19 października 2016 r.
  • 16 listopada 2016 r. – DTO
  • 14 grudnia 2016 r. 
  • 18 stycznia 2017 r.
  • 15 marca 2017 r. - DTO
  • 26 kwietnia 2017 r. - zebrania „zerówek”
  • 10 maja 2017 r. – bez klas „0”
  • 14 czerwca 2017 r.

Więcej szczegółów
w menu  Zebrania rodziców.

Egzamin gimnazjalny

a) część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)
- historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9: 00
- języka polski – godz. 11:00

b) część matematyczno - przyrodnicza

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00
- matematyka – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny

21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Wyniki egzaminu znane będą 16 czerwca 2017 r.

Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło LOP skupia młodzież 1-3 klas Gimnazjum w Gardnie. Członkiem LOP może zostać każdy uczeń Gimnazjum, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska...

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) przy Zespole Szkół w Gardnie zaczęło funkcjonować  17. kwietnia 2013 r. Od samego początku naszej działalności, rzetelnie realizujemy działania, ...

20161125 132401

Świetlica szkolna

Zapewniamy uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą. Uczniowie mają warunki do nauki własnej, zabawy i rekreacji.

Pedagog

Udzielam pomocy i wsparcia psychologiczno pedagogicznego uczniom i rodzicom. Współpracuję z psychologiem szkolnym, wychowawcami oraz instytucjami pozaszkolnymi

Anita Nowak

Psycholog

Moim celem jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju Waszej psychiki i osobowości. Zapraszam wszystkich uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli.

Monika Malinowska

Logopeda

Diagnozuję wady wymowy. Prowadzę terapię logopedyczną obejmującą m.in. korygowanie wad wymowy.

Anna Kwiecińska