Zebranie rodziców

14 grudnia odbędzie się zebranie rodziców, na którym zostaną przedstawione proponowane oceny śródroczne. Od 16:30 do 17:30 rodzice spotkają się z wychowawcą klasy, a od 17:30 do 18:00 rozmowy indywidualne z pozostałymi nauczycielami.

Systemy oceniania 

Od września 2015 r. wprowadzone zostały zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO), jak i w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO). Zmiany dotyczą m.in. oceny opisowej w klasach 4-6 szkoły podstawowej oraz w gimnazjum.

male103 Projekty edukacyjne 

Uczniowie klas drugich gimnazjum będą realizowali projekty edukacyjne. Informacje o udziale w projekcie będą wpisywane na zaświadczeniu i świadectwie ukończenia gimnazjum. W kwietniu odbędzie się festiwal projektów edukacyjnych.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

(dotyczące zamówienia pomocy dydaktycznych)

1. Zamawiający: Zespół Szkół w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

3. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej i środków opatrunkowych”.

Szczegóły w załączniku:

Załączniki:
Download this file (zapytanie2.pdf)Zapytanie ofertowe[Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej i środków opatrunkowych.]

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

(dotyczące zamówienia monitoringu szkolnego)

1. Zamawiający: Zespół Szkół w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

3. Nazwa zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu do monitoringu szkolnego”.

Szczegóły w załączniku:

Załączniki:
Download this file (zapytanie.pdf)Zapytanie ofertowe[Zakup, dostawa i montaż sprzętu do monitoringu szkolnego.]

Zespół Szkół w Gardnie

Zespół Szkół w Gardnie funkcjonuje od 1 września 2007 r. i obejmuje Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte oraz Gimnazjum w Gardnie. W roku szkolnym 2016/2017 do naszej szkoły uczęszcza 310 uczniów z 12 miejscowości: Gardna, Drzenina, Wełtynia, Wysokiej Gryfińskiej, Starych Brynek, Chlebowa, Raczek, Żelisławca, Kartna, Binowa, Parsówka Parsowa. W gimnazjum uczy się 98 uczniów, a w szkole podstawowej jest ich 184. Ponadto w "zerówkach" jest 28 dzieci.

 

Szkolny Klub Wolontariusza

Na terenie Zespołu Szkół w Gardnie działa Szkolny Klub Wolontariusza, koordynowany przez panią Anitę Nowak - pedagoga szkolnego. Organizacja powstała w kwietniu 2013 roku. Wolontariat polega na niesieniu pomocy słabszym uczniom m. in. w nauce.


Konkurs Nasi Mistrzowie

Konkurs trwa od 1 października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 roku. Uczniowie klas IV - VI oraz klas I - III gimnazjum mogą zdobywać tytuły mistrzowskie z różnych przedmiotów. Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się w maju 2017 r. Nagrodą jest jednodniowa wycieczka.


Adopcja na odległość

Adopcja na odległość dzieci z Kenii z wioski Laare polega na wsparciu konkretnego dziecka w wiosce, które jest sierotą lub, którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 13 kwietnia 2013 r. nasza szkoła przystąpiła do adopcji na odległość.

 


obraz

Folder szkoły

Od kilku lat wydawany jest "Folder szkoły", w którym znajdują się najważniejsze informacje o działaniach podejmowanych w Zespole Szkół w Gardnie. Znajdziesz tu m.in. terminy zebrań rodziców, kalendarz roku szkolnego, listę wychowawców klas i nauczycieli uczących w szkole. Folder przygotowuje p. Sławomira Stefańska.

 


galeria

Galeria zdjęć

Galeria zawiera obecnie ponad 2 tysiące zdjęć i jest stale rozbudowywana. Fotografie pogrupowane są w kategorie obejmujące kolejne lata szkolne począwszy od roku 2003/2004. Znajdują sie tu zdjęcia z apeli i uroczystości szkolnych, egzaminów, konkursów, projektów, wycieczek szkolnych, kół zainteresowań, organizacji szkolnych, ...

 


lata60 005

Historia szkoły

Szkoła w Gardnie została założona w roku 1956 na skutek starań miejscowego społeczeństwa. Pierwszą nauczycielką i kierowniczką była pani Maria Rutkowska. W roku szkolnym 1956/1957 w szkole uczyło się 38 dzieci. Początkowo była to szkoła czteroklasowa, ...

 

 


DSCN0956

Wycieczki

W naszej szkole organizowane są liczne wycieczki edukacyjne. Uczniowie poznają miejsca pamięci narodowej, atrakcje przyrodnicze, zabytki, ogladają ekspozycje w muzeach i spektakle teatralne, uczestniczą w koncertach w filharmonii, odwiedzają miejsca pracy, gdzie zapoznają się z róznymi zawodami, ...

logo       bip logo pomn1 grad      logo cke    images  logotyp mk1 sku full color  8db3   logo kangourou

logo

Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło LOP skupia młodzież 1-3 klas Gimnazjum w Gardnie. Członkiem LOP może zostać każdy uczeń Gimnazjum, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska...

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) przy Zespole Szkół w Gardnie zaczęło funkcjonować  17. kwietnia 2013 r. Od samego początku naszej działalności, rzetelnie realizujemy działania, ...

Świetlica szkolna

Zapewniamy uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą. Uczniowie mają warunki do nauki własnej, zabawy i rekreacji.

Pedagog

Udzielam pomocy i wsparcia psychologiczno pedagogicznego uczniom i rodzicom. Współpracuję z psychologiem szkolnym, wychowawcami oraz instytucjami pozaszkolnymi

Anita Nowak

Psycholog

Moim celem jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju Waszej psychiki i osobowości. Zapraszam wszystkich uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli.

Monika Malinowska

Logopeda

Diagnozuję wady wymowy. Prowadzę terapię logopedyczną obejmującą m.in. korygowanie wad wymowy.

Anna Kwiecińska

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com